bg
Overbruggingsfinanciering

Behoefte aan een lening?

sluit een overbruggingsfinanciering af

 

Een overbruggingsfinanciering is een kortlopende lening die u bijvoorbeeld zou kunnen aanwenden voor een verbouwing, transformatie of voor de aankoop van een handelsobject. Dergelijke leningen hebben per definitie een korte looptijd.

 

Bouwfinanciering
Tijdelijke zakelijke vastgoedfinanciering voor de aankoop van grond (voor de bouw van appartementen, (recreatie)woningen, hotel en anders) of herontwikkeling van gebouwen. Na realisatie van het vastgoedobject is het doel om binnen 36 maanden het vastgoed te verkopen of in verhuurde staat te herfinancieren. Deze lening wordt veelal aangevraagd door projectontwikkelaars, aannemers en startende en ervaren vastgoedhandelaren.

 

Handelsfinanciering
Tijdelijke vastgoedfinanciering voor de aan-en verkoop van vastgoed (woningen en/of commercieel vastgoed) met als doel het vastgoed na aankoop of na renovatie binnen 18 maanden door te verkopen. Doelgroep: Startende of ervaren vastgoedhandelaren.

 

Middellange zakelijke vastgoedfinanciering
Deze beleggingsfinanciering (woningen en/of bedrijfspanden) met de doelstelling om deze lening binnen 5 jaar uit reguliere cash flow af te lossen of uiterlijk na 5 jaar bij een reguliere bank of extern te herfinancieren.

 

Stress Financiering
Tijdelijke zakelijke financiering voor ondernemers die na een faillissement of surseance met een crediteuren akkoord een doorstart willen maken en/of een lopende bancaire schuld willen inlossen. Het doel is om na een financiële en/of fiscale herstructurering de operationele activiteiten met een verbeterde balans en verlaagde schuldpositie voort te zetten. Uiteraard geldt voor bovenstaande mogelijkheden dat het 1e of 2e hypotheekrecht op het aan te kopen of in bezit zijnde onroerend goed als zekerheid zal dienen.

 

Een borgstelling en privé meetekenen wordt per individuele aanvraag beoordeeld. De diverse overbruggingsfinancieringen zijn te realiseren bij enkele partijen, Hubb.nu staat u graag bij.

 

Ambitie vindt altijd z’n weg

 

Neem contact op


Hubb banner
bg
Ambitie vindt altijd zijn weg

Hubb vertelt je er meer over

Hubb.nu biedt een groot netwerk. Maar vooral bieden we een scherp oog voor de juiste koppeling van mensen en financieringen binnen dat netwerk.

hubb nu netwerk


<
Jeroen Lubbers
bg

Wat kan ik voor u doen?

Hubb.nu helpt graag met het vinden van de beste weg naar een snelle realisering van uw plannen met een daarbijbehorend voorstel op maat. We spreken u graag en als we mee kunnen denken of u heeft simpelweg een vraag, laat het weten. Hubb.nu staat klaar.