HUBB NAAR DE
JUISTE FINANCIERING

vastgoed
beleggings
hypotheek

Hubb.nu bemiddelt en adviseert in vastgoed beleggingshypotheken met een juridische looptijd van maximaal 30 jaar! Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Voor deze vastgoedfinancieringen geldt een maximale LTV (de hoogte van de financiering gedeeld door de waarde van het onderpand in verhuurde staat) van 80%. 
Het gedeelte van de LTV boven 60% moet binnen 10 jaar lineair worden afgelost.

 

De rentetarieven (Zijn afhankelijk van de LTV en de rentevastperiode van uw hypothecaire financiering).

Het te financieren object dient in een van de volgende gemeentes te liggen: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Ede-Wageningen, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wassenaar, Zaandam, Zwolle.

 

 Welke typen onderpanden zijn niet acceptabel?

 

 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt
 • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, etc.;
 • Recreatiewoningen*;
 • Stacaravans, woonwagens en woonboten;
 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein*
 • Een pand gelegen op vervuilde grond;
 • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt*;
 • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;
 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;
 • Panden met beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder
 • Panden met een bezwarend kettingbeding;
 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik;
 • Door de gemeente aangeschreven panden met achterstallig onderhoud*;
 • (Woon)boerderijen*;
 • Waterwoningen;

 

*(hiervoor zijn wellicht wel alternatieven mogelijk!)

 

 

 

 

WAT KAN IK VOOR U DOEN?

Hubb.nu helpt graag met het vinden van de beste weg naar een snelle realisering van uw plannen met een daarbijbehorend voorstel op maat. We spreken u graag en als we mee kunnen denken of u heeft simpelweg een vraag, laat het weten. Hubb.nu staat klaar.